EU digitalno COVID potrdilo

Kateri pogoji morajo biti izpolnjeni za pridobitev potrdila o preboleli COVID bolezni?

Pogoj za izdajo potrdila je ustrezno zabeležen pozitivni rezultat PCR testa ali HAG testa. Izvajalec testa (mikrobiološki laboratorij v primeru PCR testa) mora v CRPP pravilno posredovati podatke o pozitivnem izvidu. Podatki se po vnosu obdelajo v informacijskem sistemu. Ob poizvedbi preko portala zVEM ali preko informacijskih sistemov, ki jih uporabljajo izvajalci cepljenja, je nato mogoče pridobiti digitalno potrdilo, ki pa stopi v veljavo šele 11. dan po datumu pozitivnega rezultata testa, poteče pa po 180 dneh od tega testa. Če se je pacient v času bolezni večkrat zapored testiral in imel več pozitivnih rezultatov, se upošteva prvi test, s katerim je bila potrjena bolezen. Potrdilo torej velja od vključno 11. do 180. dne po prvem pozitivnem testu v bolezenski epizodi.