EU digitalno COVID potrdilo

Kateri pogoji morajo biti izpolnjeni za pridobitev potrdila o preboleli COVID bolezni?

Pogoje za izdajo potrdila je ustrezno zabeležen pozitivni rezultat PCR testa. Izvajalec testa (mikrobiološki laboratorij) mora v CRPP pravilno posredovati podatke o pozitivnem izvidu PCR. Podatki se po vnosu obdelajo v informacijskem sistemu. Ob poizvedbi preko portala zVEM ali preko informacijskih sistemov, ki jih uporabljajo izvajalci cepljenja, je nato mogoče pridobiti digitalno potrdilo, ki pa stopi v veljavo šele 11. dan po datumu pozitivnega rezultata PCR testa, poteče pa po 180 dneh. Če se je pacient v času bolezni večkrat zapored testiral in imel v več pozitivnih rezultatov, se upošteva prvi test, s katerim je bila potrjena bolezen. Potrdilo torej velja od vključno 11. do 180. dne po prvem pozitivnem testu v bolezenski epizodi.