EU digitalno COVID potrdilo

Kateri testi so v skupnem seznamu testov EU, da se za njih izpiše EU digitalno COVID potrdilo?

Nacionalni seznam/šifrant testov, ki se uporabljajo v Sloveniji (t.j. imajo dodeljeno nacionalno šifro za vnos v Centralni register podatkov o pacientih), je na voljo na https://sifranti.nijz.si/covid-resitve/?sif=COVT_TES.

Izdaja EU digitalnega COVID potrdila je možna na podlagi testov z nacionalnega seznama, ki so na dan testiranja uvrščeni na skupni seznam v EU medsebojno priznanih testov. Ustrezni testi imajo v nacionalnem šifrantu testov izpolnjeno polje “EU šifra za izdajo DCP”. V primerih, ko ima test izpolnjeno tudi polje “Datum umika s seznama medsebojno priznanih testov”, izdaja DCP od vključno navedenega datuma dalje ni več mogoča.

Aktualen EU seznam, ki vnaprej napoveduje tudi morebitne umike posameznih testov s seznama medsebojno priznanih testov, je dostopen prek povezave https://health.ec.europa.eu/health-security-and-infectious-diseases/crisis-management/covid-19-diagnostic-tests_en, v razdelku Common list of COVID-19 rapid antigen tests:

– The EU common list of COVID-19 antigen tests, agreed by the Health Security Committee

– Addendum to the EU common list of COVID-19 antigen tests – agreed by the Health Security Committee