EU digitalno COVID potrdilo

Kateri testi so v skupnem seznamu testov EU, da se za njih izpiše EU digitalno COVID potrdilo?

Seznam testov, ki so v seznamu EU in se hkrati uporabljajo v Sloveniji (imajo šifro za vnos v Centralni register podatkov o pacientu), je na voljo na https://sifranti.nijz.si/covid-resitve/?sif=COVT_TES

Za teste, ki imajo izpolnjeno polje »EU šifra za izdajo DCP«, se izpiše EU digitalno COVID potrdilo za HAG testiranje. Če šifre v tem polju ni, se potrdilo za HAG testiranje ne izpiše.

Skupni seznam testov (»A common list of COVID-19 rapid antigen tests, including those of which their test results are mutually recognised, and a common standardised set of data to be included in COVID-19 test result certificates«) sicer določa Odbor za zdravstveno varnost (Health security comitee) in je na voljo na strani https://ec.europa.eu/health/key_documents_en.