EU digitalno COVID potrdilo

Izvajalec hitrih antigenskih testov pravilno posreduje negativni rezultat v CRPP in rezultat je prikazan v dokumentu “Seznam testiranj na COVID-19”, vendar EU digitalnega COVID potrdila ni mogoče pridobiti. Kaj je razlog? Kaj mora storiti izvajalec testov, da bo možno izdati digitalno COVID potrdilo?

EU digitalno COVID potrdilo se izdaja samo za teste, ki so v skupnem seznamu EU. S spremembo Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2, se testi, ki niso v skupnem seznamu, z dnem 1.7.2021 ne smejo več uporabljati.

V slovenskem nacionalnem šifrantu testov imajo takšni testi določeno evropsko šifro (EU šifra za izdajo DCP), ki pomeni, da se priznavajo na območju EU.

Dejstvo, ali je bila ustreznost testa v preteklosti potrjena s strani Ministrstva za zdravje Republike Slovenije, ne vpliva na izdajo in čezmejno priznavanje EU digitalnega COVID potrdila.

Če ima test v slovenskem šifrantu navedeno EU šifro za izdajo DCP, potrdila pa ni mogoče izdati, gre verjetno za tehnično težavo, ki jo prijavite na naslov podpora@nijz.si.

Če testa ni v slovenskem šifrantu, je potrebno preveriti, ali se nahaja v skupnem seznamu EU.

Če se test nahaja v seznamu EU, je potrebno dopolniti nacionalni šifrant. Podatke o testu in proizvajalcu pošljite na e-naslov sifranti@nijz.si.