EU digitalno COVID potrdilo

Ali bodo digitalna potrdila dostopna tudi zdravnikom in drugim zdravstvenim delavcem v zdravstvenih ustanovah?

Da. Dostopna bodo iz vseh informacijskih sistemov, ki so povezani s CRPP. Poleg zdravnikov bodo imeli dostop tudi drugi zdravstveni delavci, npr. medicinske sestre, ki se bodo v sistemu eZdravja predhodno registrirali z digitalnimi potrdili. To bo izvajalcem testiranja in cepljenja omogočilo, da za paciente izdajajo (tiskajo) potrdila v papirni obliki po tem, ko bodo podatke posredovali v eZdravje.