EU digitalno COVID potrdilo

Kateri identifikacijski podatki se uporabljajo za tuje državljane oz. osebe, ki nimajo kartice in številke zdravstvenega zavarovanja ZZZS?

Za osebe, ki nimajo številke ZZZS, se uporabi EMŠO. EMŠO imajo vse osebe, ki imajo v Sloveniji bodisi stalno bodisi začasno prebivališče, dodeli pa se ob prijavi v Centralni register prebivalstva (CRP). Prijava v CRP in s tem pridobitev EMŠO se izvede ob prijavi prebivališča ali zdravstvenega zavarovanja tujcev. To so npr. osebe na začasnem delu v Sloveniji, osebe z diplomatskim statusom in prosilci za mednarodno zaščito. Možno je, da oseba svoje številke EMŠO ne pozna, zato je potrebno tuje državljane ob naročilu na cepljenje ali testiranje pozvati, naj preverijo svoje prijavne dokumente oz. naj EMŠO pridobijo od uradne osebe, ki je zanje izvedla prijavo. EMŠO imajo tudi slovenski državljani, ki bivajo v tujini. Vse osebe, ki imajo EMŠO, so vpisane v Centralni register podatkov o pacientu (CRPP), kar pomeni, da sistem eZdravja že ima njihove osebne podatke (ime, priimek, datum rojstva, naslov). Ob vnosu zapisa za to osebo se ti podatki avtomatsko izpolnijo na podlagi številke EMŠO. Vse osebe, ki so v Sloveniji upravičene do cepljenja proti COVID-19, imajo EMŠO, kot je opisano v dokumentu Navodila za cepljenje tujcev.

Osebe z evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja ob prejemu zdravstvene storitve praviloma pridobijo številko ZZZS tuje zavarovane osebe (TZO). Tovrstne številke se začnejo s 7 in se dodeljujejo tekoče. V podatke o rezultatu testa na COVID je obvezno vpisati osebne podatke (ime, priimek, datum rojstva, naslov). Na podlagi teh podatkov se lahko izda EU digitalno COVID potrdilo o negativnem testu ali prebolelosti. Zapis o cepljenju z uporabo številke TZO trenutno ni možen, zato EU digitalnega COVID potrdila o cepljenju ni mogoče izdati za osebe z številko TZO.

Za osebe, ki nimajo niti številke TZO, se za vnos podatkov o testu na COVID lahko uporabi lokalni identifikator (Local ID), ki se dodeli v informacijskem sistemu izvajalca testiranja. V podatke o rezultatu testa na COVID je obvezno vpisati osebne podatke (ime, priimek, datum rojstva, naslov). Na podlagi teh podatkov se lahko izda EU digitalno COVID potrdilo o negativnem testu ali prebolelosti. Zapis o cepljenju z uporabo Local ID ni možen, zato EU digitalnega COVID potrdila o cepljenju ni mogoče izdati. Digitalno potrdilo o cepljenju je mogoče izdati izključno na podlagi EMŠO ali ZZZS številke.