EU digitalno COVID potrdilo

Ali se EU digitalno COVID potrdilo o testiranju izdaja tudi samoplačnikom in pod kakšnimi pogoji?

EU digitalno COVID potrdilo o testiranju se lahko izda vsem osebam, za katere je bil rezultat testa pravilno zabeležen. Pri tem mora biti izvajalec testiranja pozoren na identifikacijske podatke osebe. Za osebe, ki imajo v Sloveniji stalno ali začasno prebivališče, naj se uporabi bodisi številka ZZZS bodisi EMŠO. Uporabi se lahko tudi številka ZZZS tuje zavarovane osebe (tovrstne številke se začnejo s 7), ob kateri je potrebno v rezultat testa dosledno zabeležiti ime, priimek in datum rojstva. V kolikor ni mogoče pridobiti nobenega drugega identifikacijskega podatka, se lahko rezultat zabeleži z lokalnim identifikatorjem (Local_ID), ob obveznem vnosu imena, priimka in datuma rojstva. Posebej velja opozoriti na teste PCR , kjer mora izvajalec, ki odvzame bris, sporočiti lokalni identifikator laboratoriju, laboratorij pa mora istega uporabiti pri beleženju rezultata. Potrdilo o testiranju ali potrdilo o prebolelosti je mogoče pridobiti izključno na podlagi znanega identifikatorja osebe. Več informacij o identifikacijskih podatkih tujih državljanov najdete tukaj.