EU digitalno COVID potrdilo

Kateri pogoji morajo biti izpolnjeni za pridobitev potrdila o cepljenju? Ali je potrdilo mogoče pridobiti in uporabiti takoj po opravljenem cepljenju?

Izvajalec cepljenja mora v Centralni register cepljenih oseb (eRCO) ustrezno vnesti podatke opravljenem cepljenju. Posebej je potrebno paziti na pravilne identifikacijske podatke pacienta (ZZZS številka ali EMŠO). Podatki o cepljenji se takoj po vnosu obdelajo v informacijskem sistemu. Ob poizvedbi preko portala zVEM ali preko informacijskih sistemov, ki jih uporabljajo izvajalci cepljenja, je nato mogoče pridobiti veljavno potrdilo o cepljenju. Potrdilo se izda že ob prvem prejetem odmerku in se lahko tudi takoj natisne. Opozoriti velja, da potrdilo o cepljenju ne začne veljati takoj, temveč po določenem času, v katerem se po medicinskih smernicah vzpostavi zaščita pred boleznijo. To obdobje je odvisno od vrste cepiva in odmerka (npr. 21 dni po drugem odmerku) . Države postavljajo različne vstopne pogoje glede na število odmerkov in čas, ki je pretekel od zadnjega odmerka. Svetujemo, da pred potovanjem pridobite informacije o vstopnih pogojih ciljne države (https://reopen.europa.eu/)