EU digitalno COVID potrdilo

Kateri pogoji morajo biti izpolnjeni za pridobitev potrdila o negativnem testu? Ali je potrdilo mogoče pridobiti in uporabiti takoj po opravljenem testu?

Izvajalec testiranja mora v Centralni register podatkov o pacientu (CRPP) zabeležiti podatke o opravljenem testu. Posebej je potrebno paziti na pravilne identifikacijske podatke pacienta (ZZZS številka ali EMŠO). Podatki se takoj po vnosu obdelajo v informacijskem sistemu. Ob poizvedbi prek portala zVEM ali prek informacijskih sistemov, ki jih uporabljajo izvajalci testiranja, je nato mogoče pridobiti veljavno potrdilo o testu. Potrdilo stopi v veljavo takoj. Čas veljavnosti za prehod čez državno mejo je praviloma 48 ur. Nekatere države priznavajo daljši čas veljavnosti PCR testa (npr.72 ur). Svetujemo, da pred potovanjem pridobite informacije o vstopnih pogojih ciljne države (https://reopen.europa.eu/).

Potrdilo je mogoče pridobiti največ 8 dni po opravljenem testu.

Evropsko digitalno potrdilo se izdaja za PCR teste ter za hitre antigenske teste (HAG), ki so uvrščeni v seznam medsebojno primerljivih testov EU.

Za ostale teste je mogoče pridobiti samo slovensko potrdilo o opravljenih COVID testih (Seznam testiranj na Covid-19),