EU digitalno COVID potrdilo

Zakaj imamo v Sloveniji štiri, ostale države pa samo tri potrdila – potrdili o testiranju sta pri nas dve, posebej za HAG in posebej za PCR testiranje?

Če bi vsakič izpisali samo zadnje testiranje iz Centralnega registra podatkov o pacientu, bi lahko prišli do primera, da oseba zaradi kasneje narejenega HAG testa, ki velja 48 ur,  ne bi mogla priti do potrdila o negativnem PCR testu, ki ima praviloma daljšo veljavnost (72 ur). Zato izdajamo dva neodvisna dokumenta ter na ta način olajšamo potovanja v primeru razlik pri vstopnih pogojih za teste v posameznih državah. Ne glede na to je vsebina obeh potrdil o testu popolnoma usklajena z evropsko uredbo in se vsebinsko ne razlikuje od potrdil v drugih državah.