Dodaten opis scenarija za recepte za nujno izdajo zdravil

Pri receptih, ki so označeni z oznako “nujno“, je potrebno zagotoviti, da je mogoča izdaja zdravila v lekarni ne glede na to, ali farmacevt v tistem trenutku lahko dostopa do eRecepta ali ne, vendar pa je še vedno potrebno preprečiti zlorabo recepta in izdajo v dveh lekarnah. Zato je potrebno pri predpisu recepta z oznako »nujno« natisniti recept na papirni obrazec in pri izdaji zahtevati papirnati obrazec.

Predvideni pozitivni scenarij, ko vse deluje:

  1. Zdravnik predpiše e-recept in natisne papirni obrazec z oznako »nujno«. Farmacevt prebere podatke iz sistema in naredi izdajo. Papirni obrazec zadrži. V eRecept se zabeleži izdaja in elektronski recept je v stanju »porabljen«.

Predvideni negativni scenarij, ko eRecept v lekarni ne deluje:

  1. Zdravnik predpiše e-recept in stiska papirni obrazec z oznako “nujno”. Pacient gre v lekarno, kjer pa eRecept v tistem trenutku ne deluje. Kljub temu mu lekarna izda zdravilo, farmacevt pa zadrži papirnati obrazec. Poraba se zabeleži v sistem eRecept s časovnim zamikom, ko se povezava z eReceptom ponovno vzpostavi.

Papirnati obrazec je varovalo, ki poskrbi, da ne more priti do ponovne izdaje v drugi lekarni.

Dokler povezava z eReceptom ne deluje, ostaja elektronski recept v stanju »predpisan«. Lekarna potem, ko ponovno vzpostavi povezavo z eReceptom, pošlje podatke o izdaji v eRecept, s čemer uredi tudi stanje elektronskega zapisa.

Lekarnar mora v teh primerih ročno vnesti šifro ZP, sistem pa ga opozori, če tega ne stori (opozorilo, če je recept označen kot »nujno«). Najkasneje ob koncu izmene (oz. ko se eRecept vzpostavi) mora farmacevt podpisati vse čakajoče izdaje za pošiljanje v eRecept.