Zakaj po vstavitvi pametne kartice v čitalec v prikazanem seznamu digitalnih potrdil ne vidim KDP (kvalificiranega digitalnega potrdila) za uporabo v sistemu eRecept?

Novejša različica knjižnice IK omogoča branje KDP direktno iz pametne kartice, zato uporabniki ne potrebujejo vklopljenega orodja regtool.exe. Če sistem še vedno ne prepozna KDP, je lahko vzrok v nepravilni nastavitvi zaledne aplikacije, vstavljena je kartica, ki ne vsebuje KDP, ali pa je kvalificirano digitalno potrdilo na kartici zaklenjeno.