Kdo ima vpogled v podatke eRecepta? Ali obstajajo sledi, kdo je in kako uporabljal podatke?

Predpogoj za dostop do podatkov je posebna profesionalna kartica zdravnika ali lekarnarja, ki jo izdaja ZZZS. Zdravniku ali lekarnarju njegova ustanova dodeli pravice oz. pooblastila za uporabo rešitve eZdravja – v tem primeru eRecepta. Pooblaščena oseba s pomočjo profesionalne kartice prek lokalnega informacijskega sistema lahko dostopa do podatkov o pacientu. Vsi dostopi in spremembe podatkov, vezani na eRecept, se beležijo, tako da se točno ve kdo, kdaj, kako in do česa je dostopal oz. spreminjal podatke.