Vpogled v eRecept za medicinske sestre in administratorje

V eReceptu smo v sodelovanju z MZ omogočili vpogled medicinskim sestram in nekaterim administratorjem na primarni ravni. Uporabniki lahko dostopajo do podatkov v eReceptu o predpisanih receptih in izdanih zdravilih, ne morejo pa predpisovati receptov.

Avtomatsko so te vloge dodeljene vsem novim uporabnikom, ki ustrezajo pogojem:

– imajo poklic medicinske sestre (vseh nivojev) ali zobozdravstvenega asistenta ali babice IN z VZD za splošno in družinsko medicino ali pediatrijo v zunajbolnišnični dejavnosti (SkPok/Poklic MZ: 1/12; 1/13; 1/14; 1/15; 1/17; 1/31; 1/38 in VZD = 302; 327).

– imajo poklic zdravstveno administrativno sodelavec IN VZD splošno in družinsko medicino ali pediatrijo v zunajbolnišnični dejavnosti (SkPok/Poklic MZ: 2/11 in VZD = 302; 327).

Avtomatsko smo te vloge dodelili tudi obstoječim uporabnikom, ki ustrezajo tem pogojem.

Predpogoj je pravilen vpis v RIZDDZ (Registru izvajalcev zdravstvene dejavnosti in delavcev v zdravstvu).

Poleg tega lahko začasen dostop odobri ali dodeli nadzornik organizacije.

Avtomatsko kreirane vloge so stalne (oziroma do zaključka zaposlitve), ročno kreirane vloge so začasne.