Sprememba pravnega statusa lekarne

V kolikor lekarna po novi zakonodaji o lekarniški dejavnosti spremeni svoj pravni status, pravno-formalno postane nov izvajalec zdravstvene dejavnosti z novo šifro RIZDDZ. Pravočasno mora urediti tudi status vseh zaposlenih. »Nova« lekarna ne more prevzeti »starih« receptov, zato pred preoblikovanjem mora poskrbeti vsaj za naslednje:

– Vse recepte (tako elektronske kot papirnate), ki so v statusu »v pripravi« ali »v izdajanju« mora zaključiti (vrniti v začetni status, tako da bo ta recept viden vsem ostalim lekarnam).
– Morebitne recepte, ki so bili izdani in še niso podpisani, mora takoj podpisati, in jim v sistemu eRecept spremeniti stanje na »izdan«. Če lekarna upošteva pravila, se recepte pri izdaji vedno sproti podpisuje in pošilja v eRecept.
– Za e-recepte, za katere je pacient izbral izdajo v določeni lekarni, mora obvestiti pacienta, da nadaljnje izdaje ne bodo več možne.