Kako pacient lahko dobi informacije o izdajah in predpisih zdravil?

Pacient lahko prek spleta dobi vpogled v izdaje in predpise zdravil. Pogoj za vpogled je kvalificirano digitalno potrdilo. S pomočjo kvalificiranega digitalnega potrdila se pacient lahko registrira v portal zVEM na strani https://zvem.ezdrav.si. Na zavihku eRecept so prikazani podatki o predpisanih zdravilih in dvigih ter tudi revizijske sledi o dostopih do podatkov (kdaj, kdo, kaj in kako je dostopal do podatkov posameznega pacienta). Podobno informacijo (brez revizijskih sledi) pod podobnimi pogoji je možno pridobiti tudi na https://moj.zzzs.si/.