V lokalnem informacijskem sistemu ni željenega zdravila za izdajanje e-recepta

V lokalnem informacijskem sistemu najprej preverite, ali je posodobljena Centralna baza zdravil (CBZ). Težava je največkrat rešena po posodobitvi CBZ. V primeru da se napaka še vedno pojavlja, nam pošljite zaslonsko sliko napake po posodobitvi CBZ.