Navodila za zdravnike

  • Zdravilo predpisujete samo preko sistema eRecept (brez papirnatih obrazcev).
  • Za posebne primere (obiski na domu, posebni recepti, osebna raba, nedostopnost sistema eRecept) predpisujete še vedno na papirnatem obrazcu.
  • Zdravila, ki se lahko predpišejo za nujno izdajo, določa pravilnik o predpisovanju in izdajanju zdravil. Zdravnik za te primere poleg vpisa v eRecept nujno predpiše zdravila še na papirnati recept z oznako »nujno«. Na papirnati recept je potrebno izpisati še številko e-recepta.
  • Vsak predpis torej zdravnik naredi samo po eni poti: ali v sistem eRecept ali na papirnati obrazec. Izjema od tega pravila so recepti za nujno izdajo zdravil, ki se predpišejo elektronsko in na papirnati obrazec.