Kako se izdaja e-recept v odsotnosti pacienta oziroma brez kartice zdravstvenega zavarovanja?

eRecept omogoča preverjanje zdravstvenega zavarovanja brez prisotnosti kartice pacienta. Zahtevana prisotnost pacienta za vsak predpis je strokovna odločitev zdravnika. Če se zdravnik odloči za predpis brez fizične prisotnosti kartice zdravstvenega zavarovanja, je to tehnično možno.