Kako lahko uporabnik aktivira kvalificirano digitalno potrdilo (KDP) na profesionalni kartici (PK)?

Za aktivacijo kvalificiranega digitalnega potrdila na profesionalni kartici potrebujete dokument, ki ste ga dobili ob prejemu kartice. V njem se nahajajo kode za aktivacijo. Pri aktivaciji sledite postopku, ki je opisan v navodilih za namestitev rešitve eRecept, ali pa uporabite navodila, ki jih je pripravil ZZZS.
Nasvet ZZZS: pred aktivacijo kvalificiranega digitalnega potrdila na profesionalni kartici posodobite programsko opremo Gemalto na novejšo različico 6.1.
Opozorilo: za aktivacijo kvalificiranega digitalnega potrdila na profesionalni kartici, in vprašanja povezana s tem, je pristojen Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Če pride do večkratnega nepravilnega vnosa, se kartica lahko zaklene, zato se pred zadnjim od treh poskusov obrnite na tehnično službo ZZZS, ki vam bo dala ustrezna navodila (kontaktni podatki http://ca.zzzs.si/pk/).