Kdo so uporabniki eRecepta?

Uporabniki eRecepta so zdravniki, farmacevti in pacienti.