Postopki v primeru nedelovanja eRecepta

Vzroki, zakaj lekarna ali zdravnik ne more dostopati do eRecepta, so lahko lokalni:

  • Ni internetne povezave
  • Delovna postaja uporabnika ne deluje
  • Zaledna aplikacija ne deluje

Reševanje teh težav je v domeni lokalnega skrbnika sistema oz. ponudnika povezave.

Vzroki, zakaj lekarna ali zdravnik ne more dostopati do eRecepta, so lahko povezani z nedelovanjem centralne infrastrukture. Reševanje teh težav je v domeni eZdravja.

Možni scenariji:

  1. Zdravnik nima povezave do sistema eRecept. Zdravnik predpiše zdravilo na papirnati recept brez vpisa v eRecept. V lekarni imajo dostop do sistema eRecept. Lekarna izda zdravilo in v eRecept zapiše izdajo brez e-predpisa. Scenarij je identičen scenariju, ko zdravnik ne uporablja sistema eRecept.
  1. Zdravnik in lekarna nimata povezave do sistema eRecept. Zdravnik predpiše zdravilo na papirnati recept brez vpisa v eRecept. V lekarni nimajo dostopa do sistema eRecept. Lekarna izda zdravilo na podlagi papirnega obrazca in izdajo zabeleži v lokalni sistem. Ko se povezava z eReceptom v lekarni spet vzpostavi, se izvede asinhrono pošiljanje podatkov o izdajah iz lokalnega sistema v eRecept.

 

  1. Zdravnik ima povezavo do sistema eRecept, lekarna pa ne. Zdravnik predpiše zdravilo v eRecept. V lekarni nimajo dostopa do sistema eRecept. Lekarna ne more dostopati do podatkov o predpisu in zdravila ne sme izdati. Če gre za nedelovanje lokalnega sistema, se pacienta usmeri v drugo lekarno. Če gre za nedelovanje centralnega sistema eRecept, pa pacienta prosimo, da počaka do ponovnega delovanja sistema.
  1. Zdravnik ima povezavo do sistema eRecept, lekarna pa v trenutku obiska pacienta ne. Zdravnik predpiše zdravilo v eReceptu in ga označi z oznako »nujno«. V lekarni nimajo dostopa do sistema eRecept, zato lekarna ne more dostopati do podatkov o predpisu. Lekarna izda zdravila na podlagi papirnatega obrazca z oznako »nujno« (farmacevt v lokalni sistem prepiše tudi številko eRecepta – ZP). Podatki se v tem primeru zapišejo v vrsto za pošiljanje, najkasneje ob koncu izmene (sicer pa takoj, ko začne eRecept iz lekarne ponovno delovati) pa farmacevt podpiše vse recepte, ki se pošljejo v eRecept.