Evidenca uporabnikov eZdravja - EueZ (varnostna shema)

Kako ustrezna oseba v zdravstveni ustanovi dobi pooblastila za nadzornika varnostne sheme?

Postopek za nadzornika varnostne sheme je podoben postopku za oddajo vloge za dodeljevanje pravic v varnostni shemi.

Oseba, ki bo pooblaščena kot nadzornik varnostne sheme, se s svojim digitalnim potrdilom prijavi v spletno stran https://euez.ezdrav.si/VS.web/ in pod rubriko VS izbere vlogo VS_NADZORNIK_ORGANIZACIJE.

Večina podatkov bo samodejno izpolnjena s pomočjo digitalnega potrdila. Potrebno je izbrati še tip organizacije in pa samo organizacijo.

Poleg elektronske vloge je potrebno oddati tudi pisno vlogo.

Obrazec za pisno vlogo je na voljo na naslovu: https://ezdrav.si/storitve/varnostna-shema/ v razdelku “Zdravstveni delavci”. Izberite »Obrazec za vpis pooblastil za nadzornika (prvi korak pri postopku za pridobitev pravic nadzornika)«.

Pisno vlogo posredujte na naslov Nacionalni inštitut za javno zdravje (za eZdravje), Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana. Potrebno je izpolniti vsaj prvo, drugo in četrto tabelo (podatki o izvajalcu zdravstvene dejavnosti, podatki o nadzornikih, podatki o zakonitem zastopniku) ter dodati podpise in žig, kjer je to označeno. Četrto tabelo izpolnite, če želite odvzeti pooblastila obstoječim nadzornikom.