Evidenca uporabnikov eZdravja - EueZ (varnostna shema)

Oddaja vloge v varnostno shemo ni uspela. Razpoložljivi certifikati niso prikazani.

Če se ob vstavljeni profesionalni kartici na spletni strani ne prikažejo razpoložljivi certifikati, je vzrok težave v lokalnem informacijskem sistemu. Svetujemo, da se uporabnik obrne na pooblaščenega informatika, ki bo težavo odpravil v lokalnem informacijskem sistemu.

Če so nastavitve v lokalnem informacijskem sistemu posodobljene, in so prikazani razpoložljivi certifikati, vloge pa ni mogoče oddati, se obrnite na center za pomoč uporabnikom eZdravja.