Lokalna informacijska rešitev, ki uporablja knjižnico IK (IKLib) za komunikacijo s centralnim delom rešitve eRecept, ne more vzpostaviti povezave.

Do te napake pride, kadar lokalna informacijska rešitev ne uspe vzpostaviti varne seje s strežnikom zaradi težav, povezanih z digitalnim potrdilom zdravstvenega delavca. Preveriti je potrebno naslednje:

  1. Ali je kvalificirano digitalno potrdilo (KDP), v primeru, da je potrdilo na profesionalni kartici, odklenjeno?

V upravitelju kartičnih potrdil je potrebno preveriti, ali je kvalificirano digitalno potrdilo aktivirano in odklenjeno.

  1. Ali je digitalno potrdilo, ki se uporablja za prijavo v rešitev eRecepti, še veljavno?

Veljavnost digitalnega potrdila je možno preveriti tako, da v brskalniku Internet Explorer odprete »Internetne možnosti« (Internet Options), v zavihku »Vsebina« (Content) kliknete gumb »Certifikati« (Certificates), odprete seznam digitalnih potrdil in dvakrat kliknete izbrani certifikat, da preverite obdobje veljavnosti certifikata. V drugih brskalnikih poiščite seznam digitalnih potrdil na ustreznem mestu in preverite veljavnost.

Če digitalno potrdilo ni več veljavno, je potrebno pridobiti novo potrdilo in ga namestiti. Ob prijavi v rešitev eRecept je potrebno izbrati novo, veljavno potrdilo.

  1. Ali obstaja veljaven zasebni ključ za digitalno potrdilo, ki se uporablja za prijavo v rešitev eRecept?

Obstoj zasebnega ključa je možno preveriti tako, da v brskalniku Internet Explorer odprete »Internetne možnosti« (Internet Options), v zavihku »Vsebina« (Content) kliknete gumb »Certifikati« (Certificates), odprete seznam digitalnih potrdil in dvakrat kliknete izbrani certifikat, da preverite obstoj zasebnega ključa. Če je pod obdobjem veljavnosti prikazano spodnje obvestilo, potem je zasebni ključ na voljo.

»You have a private key that corresponds to this certificate.«

Če zasebni ključ ni na voljo, potem digitalno potrdilo odstranite in ga ponovno uvozite.  Če digitalno potrdilo uvažate iz datoteke, bodite pozorni na to, ali datoteka vsebuje tudi zasebni ključ.

  1. Ali je bilo vneseno pravilno geslo oz. koda PIN?

Če uporabljate digitalno potrdilo, zaščiteno z geslom ali kodo PIN, preverite, ali ste geslo vpisali pravilno. Vnos kode PIN v čitalec pametnih kartic je časovno omejen.