Evidenca uporabnikov eZdravja - EueZ (varnostna shema)

Kako v varnostni shemi dodelimo pravice za eNaročanje medicinski sestri, administratorju ali nekomu, ki nima številke RIZDDZ (nekdanje BPI)?

Vsak zdravstveni delavec oz. delavec v zdravstvu potrebuje številko RIZDD za uporabo eZdravja. Le-to pridobi z vpisom v register RIZDDZ po navodilih (https://www.nijz.si/sl/podatki/izvajalci-zdravstvene-dejavnosti).

Z vpisom v RIZDDZ se vloge samodejno dodelijo za prijavljeno zaposlitev.

V kolikor želi uporabnik pridobiti začasne pravice, lahko postopek izvede na spletnem mestu https://euez.ezdrav.si/VS.web/

Pri oddaji začasnih pravic bo potreboval kvalificirano digitalno potrdilo (KDP).