Evidenca uporabnikov eZdravja - EueZ (varnostna shema)

Uporabnik bo delal v različnih enotah znotraj organizacije. Kaj mora narediti?

Dodeljene pravice veljajo v vseh enotah oz. oddelkih v istem zavodu. V zgornjih odgovorih je opisano, kako pridobiti pravico. V primeru, kadar uporabnik dela v več enotah v istem zavodu, ni potrebno oddati vloge za vsako enoto posebej, pač pa lahko odda samo eno vlogo, tako da v spustnem seznamu organizacij izbere organizacijo, ki predstavlja njegov zavod.