Evidenca uporabnikov eZdravja - EueZ (varnostna shema)

Zdravnik nima pooblastil za izdajanje e-recepta.

Zdravnik za uporabo eRecepta in izdajanje e-recepta potrebuje pooblastilo v varnostni shemi. Pooblastila se pridobijo trajno z vpisom zaposlitve v register RIZDDZ ali začasno s strani nadzornika ustanove za varnostno shemo.

Varnostna shema je dostopna na povezavi: https://euez.ezdrav.si/VS.web/. Za prijavo je potrebno digitalno potrdilo, ki ga imajo zdravniki ali farmacevti na profesionalni kartici.