Evidenca uporabnikov eZdravja - EueZ (varnostna shema)

Uporabnik pri oddaji prošnje za pridobitev pravic ne najde svoje organizacije v seznamu v varnostni shemi. Kaj lahko naredi?

Možno je, da organizacija še ni vpisana v register RIZDDZ. Uporabnik to lahko preveri pri kontaktni osebi za RIZDDZ za svojo območno enoto NIJZ (http://www.nijz.si/sl/podatki/izvajalci-zdravstvene-dejavnosti/), kjer bo tudi prejel dodatna navodila.

Možno je tudi, da vloga, ki jo želi uporabnik pridobiti, ni relevantna za organizacijo, za katero sprašuje.