Evidenca uporabnikov eZdravja - EueZ (varnostna shema)

Zaposlitev je bila vpisana v RIZDDZ, vendar uporabnik še vedno nima vseh potrebnih pravic.

Za nekatere pravice je potrebno oddati prošnjo za dodelitev pravic. To velja za naslednje pravice:

  • eNaročanje: sestra (administrator) zdravstvene ustanove
  • varnostna shema: VS nadzornik organizacije

Uporabnik lahko zaprosi za pravice na naslovu https://euez.ezdrav.si/VS.web/. Prošnjo bo v pregled prejel nadzornik organizacije, ki prošnjo lahko potrdi. Dodeljena pravica je trajna do preklica.