Evidenca uporabnikov eZdravja - EueZ (varnostna shema)

Profesionalna kartica zdravstvenega zavarovanja

Profesionalna kartica (PK) je poleg kartice zdravstvenega zavarovanja ključ za dostop do podatkov o zavarovanih osebah preko on-line sistema. Imetniki PK so zdravniki, farmacevti, medicinske sestre ter drugi pooblaščeni delavci izvajalcev zdravstvenih storitev. PK se uporablja skupaj s pripadajočim geslom/PIN, ki je znano le imetniku PK.

Profesionalna kartica imetniku zagotavlja dostop do tistih podatkov, ki jih pri svojem delu potrebuje in za katere je pooblaščen.

https://sl.wikipedia.org/wiki/Profesionalna_kartica_zdravstvenega_zavarovanja

PK izdaja in z njimi upravlja ZZZS.

https://partner.zzzs.si/wps/portal/portali/aizv/e-poslovanje/kartice_in_citalniki/prof_kartica/

Zloraba PK ni možna brez poznavanja gesla in PIN kode, zato mora imetnik PK skrbno varovati svojo kartico, geslo in PIN kodo.

Za preklic PK je zadolžen ZZZS, ki je izdajatelj profesionalnih kartic. Po deaktivaciji na ZZZS bodo kvalificirana digitalna potrdila iz PK deaktivirana tudi na eZdravju v roku 24 ur.