Evidenca uporabnikov eZdravja - EueZ (varnostna shema)

Navodila za nadzornika organizacije v varnostni shemi

Prijavitelj je Nadzornik_organizacije in želi dodati vlogo uporabniku.
1. Če uporabnika vidi v svojem pogledu za administracijo uporabnikov, klikne na njega in mu doda vlogo preko namensko pripravljenega okna “Dodajanje vlog in pravic na uporabniku”.
2. Če uporabnika ni na seznamu zaposlenih (kar pomeni da nima nobene aktivne vloge na organizaciji), se s certifikatom uporabnika zaprosi za želeno vlogo na osnovni strani Varnostne sheme eZdravja / Evidence uporabnikov eZdravja (https://euez.ezdrav.si/VS.web/), to prošnjo pa nato Nadzornik organizacije potrdi.