Evidenca uporabnikov eZdravja - EueZ (varnostna shema)

Pri oddaji vloge v varnostno shemo se prikaže sporočilo »V varnostni shemi že obstaja uporabnik z istim imenom in priimkom, certifikat pa je različen od tega, ki je sedaj izbran. Kontaktirajte nadzornika organizacije za dodelitev pravic.«

Do napake pride, če ima uporabnik enako ime in priimek, kot že obstoječi uporabnik v varnostni shemi, nima pa istega certifikata (lahko je tudi brez), niti ni uspela uskladitev glede na številko ZZZS, EMŠO ali RIZDDZ (nekdanjo BPI) številko.