Evidenca uporabnikov eZdravja - EueZ (varnostna shema)

Uporabnik nujno potrebuje pravice za delo z rešitvami eZdravja, prijava zaposlitve v RIZDDZ je že podana, vendar pravic še nima.

Podatki iz registra RIZDDZ se osvežijo enkrat dnevno. V kolikor uporabnik še nima pravic, lahko zaprosi za začasne pravice na naslovu https://euez.ezdrav.si/VS.web/.
Prošnjo bo v pregled prejel nadzornik organizacije, ki prošnjo lahko potrdi.

Mehanizem pridobitve začasnih pravic je namenjen zgolj za premostitev obdobja do vpisa zaposlitve v RIZDDZ. Dodeljena pravica je veljavna 21 dni.