Kaj če v mojem CKZ / ZD ni nadzornika varnostne sheme?

Če organizacija nima nadzornika varnostne sheme, je potrebno urediti vlogo da nadzornika pridobi.

Potrebno je posredovati elektronsko in pisno vlogo.

Elektronsko vlogo lahko oddate na naslovu https://euez.ezdrav.si/VS.web/ V levem spodnjem delu kliknite na moder okvirček “VS_nadzornik_organizacije”. To bo odprlo vlogo, kjer morate izbrati še tip organizacije in svojo organizacijo (v spodnjem delu pustite izbrano “VS” – to je Varnostna shema). Vlogo morate podpisati s svojim kvalificiranim digitalnim potrdilom, ki se zato mora nahajati na računalniku, ki ga uporabljate oz. mora biti priklopljen čitalec profesionalnih kartic in vstavljena kartica.

Pisno vlogo posredujte na naslov Nacionalni inštitut za javno zdravje (za eZdravje), Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana. Obrazec je na voljo na spletni povezavi http://www.ezdrav.si/uporabniska-navodila/ (Obrazec za vpis pooblastil za nadzornika).

Potrebno je izpolniti vse tabele (podatki o izvajalcu zdravstvene dejavnosti, podatki o nadzorniku/-ih, podatki o zakonitem zastopniku) ter dodati podpise in žig, kjer je to označeno. Tabelo za odvzem pooblastil izpolnite le v kolikor želite obstoječemu nadzorniku pooblastila odvzeti.

V kolikor želite pospešiti sam postopek, nam lahko skenirano pisno vlogo posredujete na elektronski naslov euez@nijz.si. Fizično pisno vlogo morate vseeno poslati na zgoraj naveden naslov.