Kako postopam, če opazim težave s prenosom napotnih dokumentov iz zalednega IS v IPPO aplikacijo?

Če opazite težave s prenosom napotnih dokumentov iz vašega zalednega IS v IPPO, morate najprej pridobiti naslednje podatke za težavne napotne dokumente:

  • Šifro napotnega dokumenta,
  • DocumentID, kot je bil kreiran v CRPP => tega podatka sami ne vidite, zato se morate povezati s skrbnikom zalednega sistema, ki tudi prvi preveri, če je šlo vse naprej na vaši strani.

 

Ko boste podatka pridobili, odprite zahtevo na strani https://podpora.ezdrav.si in ju v obrazcu za pomoč posredujte na podporo za eZdravje.