Kaj storiti, če je prišlo do podvojenega napotnega dokumenta?

Ko gre za ročni vpis napotnega dokumenta, lahko spremenite status v »Brisan«. To izvedete na ekranu »NO01 – Podatki o napotnem dokumentu«, na zavihku »Napotitve« po kliku na akcijo »Odpri za urejanje«, s spremembo statusa napotnega dokumenta v »Brisan« in s klikom na akcijo »Shrani«.

Ko gre za prenesen napotni dokument iz CRPP, brisanje ni dovoljeno, ker je dokument dostopen tako osebnim zdravnikom kot pacientom.

V tem primeru je potrebno na podvojenem napotnem dokumentu odstraniti vse napotitve na delavnice, ker drugače ne bo dovoljeno shraniti tak zapis in dodati neko delavnico, na katero oseba še ni razvrščena. Nato pa zapis v čakalnici preklicati in vpisati razlog brisanja.

Na ekranu »OS20 – Pregled podrobnosti osebe«, na zavihku »Delavnice« izberete omenjeni zapis v čakalnici in kliknite na akcijo »Preklic udeležbe«,

  • vpišete razlog preklica udeležbe na ekranu »NM30 – Preklic udeležbe na izbrani delavnici«, shranite zapis in Poročilo o obravnavi pošljete v CRPP.