Kakšen je naslov za dostop do IPPO aplikacije?

Naslov za dostop do IPPO aplikacije je: https://ippo.ezdrav.si/ippo

Ob dostopu do IPPO aplikacija zahteva prijavo s certifikatom. V kolikor za dostop do IPPO uporabljate ZZZS profesionalno kartico, na čitalcu najprej vnesete PIN – vtipkajte PIN kodo kartice in pritisnite zelen gumb (vnos PIN pri drugih ustreznih kvalificiranih digitalnih potrdilih ni potreben), nato v brskalniku izberite pravi certifikat (če jih imate več). Seveda pa morate imeti prej urejene vse pravice na varnostni shemi in pa biti vpisani kot izvajalec tudi v IPPO aplikacijo.