Kakšen je postopek evidentiranja papirno prejetega napotnega dokumenta?

Najprej se poišče napoteno osebo znotraj menija »Načrtovanje obravnave« s klikom na podmeni »Iskanje osebe«.

  • Če osebe ni v evidenci IPPO, se jo na novo vpiše z akcijo »+Vpis nove osebe« na ekranu »OS10 – Iskanje osebe«. Podatki se pridobijo preko RPPE s klikom na akcijo »Pridobi podatke iz RPP« na ekranu »OS20 – Pregled podrobnosti osebe«.
    • Nato se s klikom na zavihku »Delavnice« klikne na akcijo »+Ročni vnos napotnega dokumenta« in ročno vpiše podatke na ekranu »NO01 – Podatki o napotnem dokumentu«. S spremembo statusa v »Pregledan«, se oseba pojavi v čakalnicah za razvrščanje na delavnice, na katere je preko napotnega dokumenta napotena.
      • Če napotni dokument ni označen kot pregledan, se na osebi to ne vidi. Napotni dokument se najde v meniju »Napotni dokumenti«, kjer se dokument pregleda in lahko spremeni status.
    • Če je oseba v evidenci IPPO, vedno najprej preverite, da slučajno že nima kakega napotnega dokumenta v meniju »Napotni dokumenti«, kjer so vidni vsi prejeti napotni dokumenti, tako ročno vpisani kot preneseni iz CRPP. Če za izbrano osebo ni nobenega prejetega ali pregledanega – odprtega napotnega dokumenta, se le ta ročno evidentira na ekranu »OS20 – Pregled podrobnosti osebe« kot je opisano zgoraj.