Zaključevanje napotnih dokumentov.

Ko je oseba razvrščana na vse potrebne delavnice, ima koordinator možnost zaključitve napotnega dokumenta, tako da na pregledanem napotnem dokumentu, na ekranu »NO01 – Podatki o napotnem dokumentu«, na zavihku »Napotitve«, spremeni status v »Obdelan« in spremembo shrani.