Kako se udeležencem določi termin individualnega srečanja na izbrani delavnici?

Na delavnicah, ki niso individualne in imajo razpisana individualna svetovanja ali krajša individualna svatovanja, je potrebno nujno za vsakega udeleženca posebej dogovoriti in evidentirati individualni termin.

Ta se določi na ekranu »NM21 – Evidentiranje udeležbe osebe na srečanju«, tako da se ročno vpiše »Termin srečanja« in označi, da gre za »Individualni termin«. Ko se oseba udeleži srečanja, se status spremeni v »Prisoten«.

Do ekrana dostopate na več načinov:

  • Preko delavnice »NM10 – Pregled podrobnosti delavnice«, zavihka »Izvajanje srečanj« ALI
  • Preko udeležbe »NM20 – Pregled podrobnosti udeležbe«, zavihka »Srečanja«
    • z izbiro individualnega srečanja in s klikom na akcijo , ki se nahaja v vsaki vrstici pri vsakem udeležencu posebej, v stolpcu »Status udeležbe«. Po evidentiranju se poleg zapiše tudi status.