Kako si pravilno uredim vlogo za IPPO aplikacijo v varnostni shemi?

Uporabnik si zahtevo za pravice do IPPO aplikacije uredi sam, nato pa vlogo potrdi nadzornik varnostne sheme v njegovi organizaciji, ki potrjuje vloge za vpis v varnostno shemo.

POSTOPEK UPORABNIKA:

OPOZORILA:

  • Vsak uporabnik ima lahko le eno vlogo!
  • Uporabnik, ki bo izvajal vpis ostalih uporabnikov v IPPO aplikacijo, mora NUJNO imeti vlogo IPPO_KOORDINATOR (tudi če je vodja CKZ)!
  • Uporabniki, ki izvajajo prenos delavnic v obračun, morajo imeti dodatno še vlogo IPPOWS_DELAVNICE.

  • Uporabnik izpolni svoje podatke in potrdi vnos z »Vloži prošnjo«

  • Nato se potrdi še z gumbom »Vloži prošnje za dodelitev pravic«