Kako delavnico prenesti iz IPPO v zaledni sistem in jo obračunati ZZZS?

Postopek obračuna delavnice poteka v naslednjih korakih:

  1. KORAK: Izvajalec delavnice na prvem srečanju (ali ponovljenem srečanju) potrdi prisotnost udeležencev v IPPO.
  2. KORAK: Zaposleni, ki izvaja obračun, v zalednem sistemu pokliče servis Delavnice in navede datume od-do. V kolikor ima delavnica iz prejšnje alineje datum začetka znotraj teh dveh datumov, servis vrne podatke o delavnici in udeležencih v zaledni sistem.
  3. KORAK Zaposleni, ki izvaja obračun, v zalednem sistemu kreira obravnavo z ustreznimi podatki glede na vrsto delavnice, poveže udeležence nanjo ter odčita podatke o zavarovanju s kartice zdravstvenega zavarovanja za vsakega posameznega udeleženca.
  4. KORAK: Ob zaključku delavnice izvajalec v IPPO ročno spremeni status delavnice v ‘Zaključena’, v sistemu se zabeleži datum zaključka delavnice. Datum zaključka delavnice pomeni, da so bili izpolnjeni pogoji za obračun, ki jih določa ZZZS (izvedena vsa srečanja, izpolnjeni ustrezni vprašalniki …) in ni nujno enak datumu zadnjega srečanja delavnice.
  5. KORAK: Zaposleni, ki izvaja obračun, v zalednem sistemu znova pokliče servis Delavnice in navede datume od-do. V kolikor ima delavnica iz prejšnje alineje datum zaključka znotraj teh dveh datumov, servis vrne podatke o delavnici in udeležencih v zaledni sistem.
  6. KORAK: Zaposleni, ki izvaja obračun, v zalednem sistemu izvede obračun zaključene delavnice ZZZS-ju.