Kaj je vsebina SMS obveščanja in čemu je namenjeno?

SMS obveščanje je implementirano kot opomnik udeležencem na prihajajoča srečanja delavnic, ki jih obiskuje.

Pogoj za avtomatsko generiranje SMS-a je, da ima oseba na ekranu »OS20 – Pregled podrobnosti osebe«, označeno Obveščanje SMS in v pravem formatu vpisano telefonsko številko.

SMS se posreduje za vsako srečanje delavnice posebej, en dan prej, ob 9. uri zjutraj.

Vsebina obvestila je naslednja: Spoštovani! Ne zamudite srečanja, ki bo jutri,  “datum srečanja” ob “ura srečanja“, na lokaciji “naziv lokacije“. CKZ “Naziv CKZ“.

Vsa ostala obveščanja v primeru sprememb urnikov, prekinitvah delavnic, sprememb lokacij ipd. se izvajajo na način, ki ga CKZ uporablja za obveščanje pacientov (telefonski klici, dopisi po pošti ipd.) in ni podrto v aplikaciji IPPO.