Kako dogovorjeni koordinator CKZ v IPPO aplikacijo vpiše še ostale uporabnike (izvajalce)?

Najprej mora koordinator CKZ za vse ostale uporabnike pridobiti VS ID (identifikacijska šifra uporabnika iz varnostne sheme) iz varnostne sheme. To stori s pomočjo  nadzornika varnostne sheme v svoji organizaciji. Postopek je sledeč:

  • Nadzornik pridobi ID VS izbranega uporabnika na pregledu Administracija uporabnikov, kjer uporabnika najde in odpre. ID VS se nahaja v URL naslovu, kjer je zapis userId kot je prikazano na sliki in
  • jo sporoči uporabniku in / ali koordinatorju.

Pomembno: v primeru potrditve vloge v varnosti shemi je v url naslovu drug ID, ki ni pravi! Vedno ga glej v razdelku Administracija uporabnikov!

Ko pridobite vse potrebne VS ID številke, se koordinator CKZ prijavi v IPPO aplikacijo in doda uporabnike po sledečem postopku:

  • S klikom na meni Administracija šifrantov in pod meni – Izvajalcev CKZ, se odpre transakcija »AD20 – Šifrant izvajalcev CKZ«, kjer mora vsak koordinator izbranega CKZ ročno vpisati vse svoje izvajalce CKZ, ki bodo aplikacijo uporabljali.

Primer slike: seznam vpisanih izvajalcev v izbranem CKZ

  • Novega izvajalca vpiše s klikom na gumb »Novi izvajalec«. Odpre se transakcija za vnos novega izvajalca.

Ključno za vnos izvajalca je ID VS, ki ga mora koordinator CKZ po predhodno opisanem postopku pridobiti od nadzornika varnostne sheme.

Ta podatek koordinator ročno vpiše na ekranu za vnos izvajalca.