Kako je z beleženjem oseb, ki so na delavnico brez napotitve prišle naknadno?

V takem primeru lahko uporabite listo prisotnosti in vprašalnike v papirni obliki in osebe naknadno vnesete v IPPO.