Kakšen je postopek evidentiranja napotnega dokumenta s strani psihiatra, kliničnega psihologa ali psihologa?

Napotitve s strani psihiatrov, kliničnih psihologov in psihologov se opravljajo z ročnim vnosom Napotnega dokumenta na izbrani osebi, ekranu »OS20 – Pregled podrobnosti osebe«, zavihku »Delavnice« z akcijo »+Ročni vnos napotnega dokumenta«, kjer je potrebno ročno vpisati napotitev. Kot Napotni zdravnik/dipl. m. s. se vpiše psihiater, klinični psiholog oziroma psiholog, ki je osebo napotil. Ko je napotni dokument »NO01 – Podatki o napotnem dokumentu« shranjen s statusom napotnega dokumenta “Pregledan” je kandidat v čakalnici za razvrščanje.