Ali se lahko prenaročim k izvajalcu zdravstvene storitve, ki ima krajšo čakalno dobo za predpisano storitev?

Pacient lahko zamenja izvajalca ali napotnega zdravnika za že naročeno in neopravljeno zdravstveno storitev z veljavno napotnico po 177. čl Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Postopek spremembe:

  1. Korak: Pacient odpove naročeni termin pri prvem izvajalcu (veljajo roki in pogoji za odpoved termina brez navajanja razloga navedeni v »Kakšne so posledice, če se ne morem oglasiti v dogovorjenem terminu?«)
  2. Korak: v roku 3 koledarskih dni po odpovedi prvega termina se naroči pri drugem izbranem izvajalcu

Pri postopku ponovnega naročanja se ni mogoče naročiti prek eNaročanja za storitve, za katere je to sicer možno, ko se pacient naroča prvič. Po odjavi termina se je za pridobitev novega termina potrebno obrniti neposredno na izvajalca zdravstvene dejavnosti, pri katerem se pacient želi naročiti.