Kako omogočiti eNaročanje znotraj omrežja zNET?

Od 3. novembra 2021 bo dostop do rešitev eZdravja možen le prek varnega zdravstvenega omrežja  zNET. Dostop iz interneta bo onemogočen.

To velja tudi za eNaročanje, zato smo pripravili nekaj pojasnil glede priklopa v zNet.

Priklop v omrežje zNet je mogoč na različne načine, kot je opisano na strani https://podpora.ezdrav.si/faq/mozni-nacini-priklopa-v-omrezje-znet-za-zasebne-izvajalce-zdravstvene-dejavnosti/. Pri tem je potrebno opozoriti, da zaradi značilnosti delovanja rešitve eNaročanje, ne priporočamo priklopa v omrežje zNET prek povezave VPN.

Problem pri uporabi povezave VPN za rešitev eNaročanje je v tem, da centralni sistem eNaročanja lahko dostopa do lokalnih sistemov izvajalcev zdravstvene dejavnosti le takrat, ko je povezava VPN vzpostavljena in aktivna. Centralni sistem eNaročanja mora dostopati do lokalnih sistemov vedno, ko želi od izvajalca pridobiti proste termine ali izvesti rezervacijo termina. Če izvajalec zdravstvene dejavnosti v trenutku povpraševanja ali rezervacije termina ne bo imel aktivne povezave VPN v zNET, e-naročanje pri tem izvajalcu ne bo mogoče.

Ko se izvajalec zdravstvene dejavnosti vključi v zNET, mora skrbnikom eZdravja in upravljavcu rešitve eNaročanje sporočiti le spremembo naslova URL za HOS. Dokler je izvajalec izven omrežja zNET  in se povezuje z eNaročanjem prek interneta, uporablja javni dinamični naslov IP. Ko se izvajalec vključi v zNET, mora za dostop do eNaročanja uporabljati zasebni statični naslov IP.

Spremembo podatkov izvajalec sporoči tako, da izpolni Excelovo tabelo, in jo pošlje skrbnikom in upravljavcem rešitve eNaročanja.

E-naročanje_Ustanove-produkcija_slv.xlsx

Poleg tega je pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti ob priklopu v omrežje zNET potrebno v lokalnih nastavitvah informacijskega sistema spremeniti lokacijo spletnega servisa centralnega sistema eNaročanja:

https://service.narocanje.ezdrav.si/COSWebServicePublic.asmx (znotraj zNET)

https://storitve.ezdrav.si/narocanje/service/COSWebServicePublic.asmx (izven zNET)

Ko je izvajalec zdravstvene dejavnosti vključen v zNET, mora biti stalno povezan v zNET. Kadar ni, servisi ne bodo delovali, zato izvajalec rešitve eNaročanja ne more uporabljati naizmenično znotraj in izven omrežja zNET!

Nekateri izvajalci zdravstvene dejavnosti ne vedo, ali so v nekem trenutku res povezani v omrežje zNET, oziroma ali je povezava VPN vzpostavljena.

Prvi vzrok za to, da povezava VPN ni vzpostavljena, je lahko time-out, ki po osmih urah aktivnosti samodejno prekine povezavo VPN.

Drugi vzrok pa je lahko ta, da je za določene rešitve eZdravja vključenost v omrežje zNET obvezna že sedaj (npr. CRPP, eRCO). VPN se morda vzpostavi tako le takrat, ko dejansko poteka izmenjava podatkov s temi sistemi. Odvisno od izvajalčevih nastavitev eNaročanja za zNET, lahko eNaročanje deluje le v primeru vzpostavljene povezave VPN, ali obratno, takrat kadar povezava ni vzpostavljena.