Napotnici je potekla veljavnost. Kako obstoječe naročilo prenesti na novo, veljavno napotnico?

Če obstaja naročilo z datumom termina v prihodnosti za napotnico, ki ji je potekla veljavnost (je v statusu “izkoriščena”), izvajalec zdravstvene dejavnosti lahko to naročilo prestavi na novo veljavno napotnico, če je stara napotnica že potekla ali pa bo potekla čez 15 dni.