Napotnica je v napačnem statusu. Ali je možna reaktivacija?

V različicah V2 in V3 centralnega sistema eNaročanja (COS v2/COS v3) je izvajalcem zdravstvene dejavnosti v dveh primerih omogočena reaktivacija napotnic, ki so bile neustrezno zaključene. Za uporabo omenjenih funkcionalnosti je potrebno implementirati spremembe v lokalnih ambulantnih oz. bolnišničnih sistemih.

Napotnico izvajalec zdravstvene dejavnosti lahko reaktivira v roku 30 dni od datuma, ko jo je centralni sistem eNaročanja zaključil. Reaktivacija napotnic je mogoča le v teh dveh primerih:

  1. Ob realizaciji naročila je bila poslana oznaka, da kontrola ni potrebna – ControlNotNeeded = ‘1’.
  2. Naročilo je odpovedano zaradi neupravičenega razloga, to je »Brez navedbe razlogov«.

V prvem primeru, ko je med zaključkom naročila z uporabo metode ReferralUsed (v2)/ AppointmentRealisation (v3) napotnica zaključena z oznako, da kontrola ni več potrebna ( ControlNotNeeded = ‘1’), in je status napotnice »Izkoriščena«, se lahko napotnico reaktivira z metodo CancelReferralUsage (v2)/CancelAppointmentRealisation (v3). Po uspešni izvedbi metode se status napotnice spremeni v »V uporabi«. Uporabnik lahko naročilo ponovno zaključi z isto napotnico z metodo ReferralUsed (v2)/AppointmentRealisation (v3), vendar brez oznake ControlNotNeeded. V tem primeru napotnica ostane aktivna.

Če je napotnico centralni sistem zaključil zato, ker je bilo naročilo odpovedano zaradi neupravičenega razloga »Brez navedbe razlogov«, se napotnico lahko reaktivira s ponovno »odpovedjo« že odpovedanega naročila. Uporabnik lahko status napotnice spremeni v »Izdana« tako, da uporabi metodo CancelAppointmentForReferral (v2)/CancelAppointments (v3) z IDT-jem odpovedanega naročila, ob tem pa izbere ta razlog za preklic naročila:

  • »Reaktivacija napotnice znotraj 35 dni od datuma termina in v primeru neupravičenega razloga za preklic naročila«

Število reaktivacij napotnice ni omejeno, zato je določeno napotnico možno reaktivirati večkrat.

Izvajalec zdravstvene dejavnosti pri prvi odpovedi naročila nima na voljo zgoraj navedenega razloga za preklic naročila, ker je ta namenjen samo za reaktivacijo napotnice.

V lokalnih ambulantnih oz. bolnišničnih sistemih je potrebno uporabnikom omogočiti izbiro zgoraj navedenega razloga za ponovno odpoved naročila, tako da lahko spremenijo neupravičen razlog odpovedi naročila, s tem pa tudi reaktivirajo napotnico.